Doulautbildning

Föda Med Stöd – Doulautbildning i Uppsala VT 2022

Välkommen till Uppsalas första doulautbildning!

Vill du arbeta med att ge stöd och trygghet till blivande föräldrar som doula? Du behövs. Att föda med doula är ett fenomen som växer i Sverige. Forskning visar att kvinnor som erbjuds ett kontinuerligt stöd under förlossningen föder spontant i större utsträckning, har kortare förlossningar, behöver mindre smärtlindring och får bättre förlossningsupplevelser än andra. Betydelsen av kontinuitet samt av ett personligt och trygghetsskapande stöd till födande ska därför inte underskattas. Som professionell doula arbetar du med dig själv som ditt främsta verktyg. Det kräver en mognad inför mänskliga möten! Vår doulautbildning ger dig en unik möjlighet att mogna inför den viktiga uppgiften att vara stöd till blivande föräldrar. Utbildningen varvar teoretisk kunskap med egen reflektion och praktiska övningar.

Kursdatum och tider för doulautbildningar 2022 i Uppsala

Utbildningen är fyra dagar lång och ges i form av två helgkurser.

Utbildning med start i april 2022

Block 1 :

Lördag 23 april 9-17

Söndag 24 april 9-17

Block 2:

Lördag 14 maj 9-17

Söndag 15 maj 9-17

Plats: Studieförbundet Vuxenskolan som ligger centralt i Uppsala, Kungsängsgatan 12 Utmärkt pendlingsläge med gångavstånd till Uppsala centralstation.

Kursavgift: 9800 kr inklusive utbildningsmaterial. Kurslitteratur tillkommer.

Anmälan till vårens utbildning är nu öppen! Vi har ett begränsat antal platser (16 st) så det är först till kvarn. Maila till info@fodamedstod.se – Skriv ANMÄLAN i ämnesraden, uppge ditt namn, personnummer eller organisationsnummer och din postadress. Ange betalningsalternativ 1 eller 2 (se villkor för anmälan längre ner).

doulautbildning uppsala
Kursledare Märta och Eva

Drömmer du om att bli barnmorska eller läkare? Att först utbilda sig till doula är ett utmärkt sätt att få ett försprång och erfarenhet av födslar samtidigt som du ges en flexibel möjlighet till sidoinkomst under studietiden. Vår utbildning kan även vara för dig som redan arbetar inom ett vårdande yrke men känner att du behöver ny inspiration. Vi tar vara på den gruppdynamik som uppstår under utbildningen och lovar dig fyra dagar fulla med inspiration och kunskap. Utbildningen är unik på så sätt att den på kort tid ger dig fördjupade kunskaper om födande och förbereder dig för att bli en av våra kollegor. Välkommen att tillsammans med oss bli en del av ett växande doulacommunity!

Märta föreläser om Födandets dynamik

Doulautbildningens kursplan och innehåll

Under den första kurshelgen introducerar vi er till doulaskapet. Vad säger forskningen om effekter av att ha med en doula som stöd? Hur skiljer sig doulans roll från annat stöd? Vad innebär det att arbeta professionellt som doula? Om doulaskapets möjligheter och begränsningar – samt hur det är att arbeta med sig själv som ett redskap för stöd. Vi lär ut grunderna i samtalsmetodik.

Vi går igenom det normala förlossningsförloppet, födandets dynamik samt smärtfysiologi och smärtupplevelser i samband med förlossning. Tid ges till att reflektera över egna erfarenheter av födande eller känslor som är kopplade till förlossningar och födande. Vi börjar introducera er till hur man kan arbeta praktiskt med att ge stöd under en förlossning.

Under den andra kurshelgen fördjupar vi oss i doulans roll och det trygghetsskapande stödet under graviditet och förlossning. Vi övar praktiskt på varandra! Vi går även igenom medicinska komplikationer som kan uppstå i samband med en förlossning. En barnmorska och forskare är inbjuden att föreläsa och samtala om amning, anknytning och den första tiden efter födseln. Vi ägnar även en del av tiden den andra helgen åt entreprenörsskap och företagande. Vad innebär det i praktiken att arbeta som doula? Om hållbart företagande. Helgen avslutas med en inspirerande film och diplomutdelning.

Efter avslutad kurs får du möjligheten att finnas med på vår hemsida som en av våra utbildade doulor. Vi erbjuder även uppföljande zoom-möte med oss och andra kursdeltagare efter ditt första uppdrag för reflektion och eventuella frågor som kommit upp. Vi kommer också ha en sluten facebook-grupp där doularelaterade frågor kan diskuteras.

Doulautbildningens innehåll i punktform:

 • Egna erfarenheter av förlossningar och födande
 • Förlossningsförloppet, födandets dynamik
 • Hormoner, smärtfysiologi och smärtupplevelse
 • Icke-medicinsk och medicinsk smärtlindring
 • Den komplicerade förlossningen
 • Sjukhusrutiner
 • Samtalsmetodik – förlossningsrädsla
 • Att ge stöd under en förlossning
 • Doulans roll, att vara professionell (möjligheter och begränsningar)
 • Metoder för att stödja
 • Grunderna i sjalteknik
 • Aktiv förlossning (tryck, massage, förlossningsställningar och rebozo)
 • Amning och anknytning, samt tiden efter förlossningen – inbjuden föreläsare Paola Oras barnmorska och forskare
 • Lisel Naeslund som är ordförande i Birth Rights Sweden föreläser
 • Föreläsning om HBTQI och att vara ensamförälder av Carolina Sorabowska doula
 • Församtal, förlossning, eftersamtal – ett doulauppdrag från start till mål
 • Entreprenörsskap och hållbart företagande

Kursledare

Vi, Märta och Eva har nu arbetat tillsammans med profylaxkurser i tre år. Du kan läsa mer om oss här.

Tillsammans har vi lång och gedigen erfarenhet av att arbeta med att ge stöd till födande. Märta som driver den populära bloggen Föda med stöd har mångårig erfarenhet av arbete som barnmorska i förlossningsvården, men även som doula. Eva är i grunden socionom med lång erfarenhet som kurator och arbete på familjecentral. Idag arbetar hon framförallt som profylaxinstruktör, doula och gravidyogalärare.

Villkor vid anmälan:

 • Anmälan är bindande. Ångerrätten enligt 14 dagar gäller
 • Vid anmälan kan du välja ett av följande två betalningsalternativ:
 • 1. Anmälningsavgift 3000 kr. Fakturan ställs på 10 dagar. Ny faktura på det återstående beloppet skickas hem till dig en månad innan kursstart
 • 2. Faktura på hela beloppet a 9800:- Att betala inom 30 dagar
 • Vid förhinder kan du ta igen din kurs i mån av plats eller överlåta din plats till annan deltagare

Du som väljer att gå vår utbildning blir ”Föda med stöd”-certifierad och erbjuds möjlighet att finnas med på vår hemsida efter avslutad utbildning.

Uppsala, cyklarnas stad