Föda Utan Rädsla – praktisk profylaxkurs

Praktisk förlossningsförberedande kurs! Vi erbjuder en profylaxkurs som hjälper er att förstå hur ni tillsammans kan hantera värkarna och födandets alla faser så att ni får en stärkande och positiv upplevelse av förlossningen.

Målet är att stärka tilliten till kroppens förmåga att föda och stärka stödperson i sin förmåga att ge stöd. För att kunna göra det blandas teori, praktik och olika övningar som hjälper er att förstå hur ni använder profylaxverktygen under förlossningen och hur era roller skiljer sig åt, så att ni blir ett oslagbart team.  

Ni kommer att få lära er om födandets speciella dynamik och varför trygghet är så viktigt när ni föder. Vi kommer att öva på de enkla och effektiva verktygen Andning, Avslappning, Rösten och Tankens kraft vars mål är att leda kroppen mot trygghet och lugn och bort från stress och rädsla.

Vem kan gå en profylaxkurs?

Kursen passar dig som är gravid för första gången och dig som fött tidigare. Du kan vara förlossningsrädd eller bara förväntansfull och fortfarande få ut lika mycket av Föda Utan Rädsla. Den praktiska träningen under denna profylaxkurs ger er ett unikt tillfälle att träna inför förlossningen så att ni tillsammans kan plocka fram och använda verktygen när det gäller.

Kommande kurstillfällen

Tider för våren 2022 kommer.

Frågor och funderingar kring kursen? Maila till eva.grape.ersson@gmail.com

För att boka en privat profylaxkurs i hemmet eller via zoom, kontakta Eva på eva.grape.ersson@gmail.com

Du kan läsa mer om Eva och Märta här.

Kostnad: 3000 kr för kurs i hemmet, 2800 för kurs via zoom.

Profylaxkurs Föda utan rädsla