Integritetspolicy

Om du anmäler dig till kurs eller utbildning

Vi samlar in information som hjälper oss att tillhandahålla en tjänst till dig, vilket inkluderar: namn, e-post och vilken service vi tillhandahållit. Information sparas också av tredje part, bokningssystemet boka.se som vi använder oss av.

Vi samlar inte in mer information än nödvändigt.

Hur länge kommer du ha min information?

Vi behåller endast mailkonversationer så länge vi har pågående kommunikation men vi sparar i vissa fall ett register bestående av namn, epost och vilken utbildning du har gått. Du har rätt att när som helst be att bli borttagen från vårt register.

Med muntligt samtycke under kurs/utbildning publicerar vi ibland bilder på kursdeltagare i våra sociala medier. Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke och be oss att avpublicera bilden.

Med vilka delar ni min information med?

Dina personuppgifter kan komma att hanteras av personal i Sverige. Ingen förutom Profylaxkurser.se och bokningssystemet vi för tillfället använder oss av, har tillgång till dina personuppgifter så länge inte lagen kräver att vi delar den, till exempel enligt bokföringslagen.

Vad är mina rättigheter?

Rätt till information: Du kan begära att få en kopia på de personuppgifter vi har om dig.

Rätt till rättelse: Vi vill säkerställa att din information är uppdaterad och korrekt. Du kan begära att få din information rättad eller borttagen om du anser att den är inkorrekt.

Rätt till radering: Du kan begära att vi ska radera dina personuppgifter. Vi får inte radera uppgifter som lagen kräver att vi behåller.

Ta tillbaka samtycke: Du kan ta tillbaka ditt samtycke till att dela din information eller att ta emot marknadsföring / utskick när som helst.

Klagomål: Du kan kan lämna ett klagomål till datainspektionen om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen.

Hur kan jag använda mina rättigheter?

Om du vill använda någon av dina rättigheter så kontaktar du oss via e-post som finns längst ned i denna policy. Om du vill lämna ett klagomål till datainspektionen så behöver du kontakta dem.

Uppdateringar till denna policy

Vi kan komma att uppdatera denna policy och kommer då publicera dem på denna webbsida. Denna policy uppdaterades senast 210830.

Hur du kan kontakta oss

Om du har några frågor angående denna policy eller hur vi använder din information, eller dina rättigheter så kan du kontakta oss på följande adress: info@fodamedstod.se eller eva.grape.ersson@gmail.com

Sekretess, Personuppgifter och Marknadsföring

Vi lagrar endast uppgifter som registrerats av kunden själv eller av oss i samband med lagd order. Vi förbinder oss att ej lämna ut personuppgifter, e-postadresser eller annan kundinformation till tredje part utan kundens uttryckliga medgivande. Vi förbinder oss att omedelbart ta bort information om kunden på dennes begäran.

Personuppgiftsansvarig är Profylaxkurser.se som består av Märta Engblom Birth Support AB org nr 559306-4883 och Eva Grape Ersson ord nr 9207221444, som behandlar personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204). Behandling av uppgifterna (inklusive i förekommande fall personnummer) kan ske av oss eller av någon av våra samarbetspartners. Syftet med denna behandling är att kunna fullgöra våra åtaganden mot dig som kund, samt i sällsynta fall informera om våra erbjudande.

Information

Vi förbehåller oss för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i vårt sortiment förekommande artiklar och tjänster. All bildinformation på våra sidor skall ses som illustrationer. Vi kan ej garantera att bild återger tjänstens exakta utseende samt beskaffenhet.

Force Majure

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.