Varför ska man förbereda sig inför förlossningen?

profylaxkurs

1.”Varför ska man förbereda sig inför förlossningen? “

2. “Är det inte bara att ta det som det kommer? “

3.”Det går ju ändå inte att bestämma hur förlossningen ska bli?! “

4. “Är inte allt det där med förberedelse bara ett sätt att tuta i sig själv en massa falska förhoppningar? ”

Barnafödandet är något uråldrigt som inte har förändrats nämnvärt under 200 000 år. Det som förändras snabbt är kulturen runtomkring. För 150 år sedan födde de allra flesta sina barn i hemmet.

Det stora skiftet och övergången till att föda barn på institution i Sverige ägde rum mellan år 1905-1925. Med inspiration från industrialismen och fabrikernas löpande band så påbörjades då vår moderna separationskultur, alltså: de nyfödda barnen separerades från sina mödrar enligt institutionens regler – de återfick dem först när det var dags att åka hem igen.

För parallellt med fantastiska landvinningar, framsteg och genombrott inom den moderna medicinen så har det hela tiden och samtidigt pågått en slags experimentverkstad inom förlossningsvården. 

Raka bort allt könshår. Ge lavemang till alla. Mäta cervix öppningsgrad enligt en snäv graf en gång i timmen. Klippa på rutin i mellangården. Amma var fjärde timme. Pressa ut barnet med hjälp av armbågen. Låta alla kvinnor föda i gynläge med benen fastspända. Finska greppet. Klippa navelsträngen direkt när barnet kommit ut. 

Det vore inte helt ärligt att säga att den här experimentverkstaden inom förlossningsvården alldeles har upphört. Fortfarande i vårt land bedrivs vård i samband med födande på många olika sätt och enligt de vårdkulturer som har uppstått på de olika klinikerna. Statistik över hur vanligt eller ovanligt det är med kejsarsnitt, värkdropp, epidural, igångsättningar, klipp, sugklockor och förlossningsställningar varierar därför stort beroende på vilken klinik du föder på. Denna skillnad speglar framförallt en skillnad i handläggning av födslar – den speglar inte dramatiska olikheter mellan kvinnor som föder.

Modern medicin har gett oss fantastiska verktyg samt förutsättningar att både undvika och hantera de medicinska komplikationer som kan uppstå under en graviditet eller födsel. Men felaktigt framhålls detta faktum ofta som en ursäkt att inte låta kvinnor själva få ha makt och inflytande över sina födslar. 

För det som också har skett under de senaste 100 åren är att kvinnor i allt större utsträckning har börjat tvivla på sin förmåga i födandet, tappat bort sitt självförtroende och internaliserat en misstro gentemot den egna kroppen. Många tror inte längre att det är möjligt att föda utan medicinsk hjälp eller utan medicinsk smärtlindring. Det som gick bra i de allra flesta fall för 150 år sedan tror vi knappast går längre.

Hur kunde det bli så?

“If health and wellbeing is only defined as what is left over after illness is dealt with, then illness becomes the defining characteristic of healthcare. Such an approach ignores the possibility that understanding wellbeing may be the key to minimising illness.”

Soo Downe & Christine Mc Court

From being to becoming: reconstructing childbirth knowledge

Trots att det egentligen aldrig har varit medicinskt säkrare att föda barn så upplever ungefär en tredjedel av alla som föder sina förlossningar som traumatiska. Och till skillnad från vad många tror så handlar dessa trauman ofta om brist på respektfull vård samt känslan av att ha förlorat kontroll och bestämmanderätt över sin kropp.

Kunskap en viktig del i förberedelsen inför förlossningen

  • För att maximera chansen till en trygg förlossning behövs kunskap!
  • Dels kunskap om hur själva födandet fungerar. Men också kunskap om vad som är med och påverkar födandet.
  • Till exempel så behöver du veta hur vår moderna förlossningsvård fungerar och enligt vilka principer den är uppbyggd.

Här kommer en sådan där pusselbit av kunskap som kan vara avgörande för att få en positiv upplevelse av förlossningen – men som de flesta inte är medvetna om och som sällan lärs ut på förlossningsförberedande kurser: 

Vårt samhälle har lagt ut flera krokben för den fysiologiska födseln. Man kan kalla det för institutionaliserade bromsar eftersom de hämmar den hormonella process – det program för födandet – som finns inbyggt i alla kvinnor. Hormonet oxytocin frisätts i pulsar: en trygg och välkänd miljö med sympatiska människor som den födande känner tillit till stimulerar frisättningen. Känslan av trygghet är en nyckel.

Vårt autonoma nervsystem kommer därför att fortsätta reagera på förflyttning, okänd miljö och okända människor när vi föder. Trots att vi intellektuellt känner oss trygga och väl omhändertagna. Medfödda instinkter är svåra att ändra på. Det kloka vore att försöka anpassa och utforma vården efter födandet istället för att försöka ändra på den som ska föda barn.

Därför är förberedelse inför förlossningen viktigt

Vi avslutar med att svara på de fyra frågorna som vi inledde med:

1.Förberedelse inför förlossningen är viktigt idag om du vill kunna få en positiv och stärkande upplevelse av att föda barn. Om du vill kunna se tillbaka på förlossningen med glädje, triumf och stolthet. 

2.Eftersom kvinnor är olika så kommer förberedelser se olika ut. Men den behöver innehålla vissa grunder, tex kunskap om födandets fysiologi samt vad som är med och påverkar födandet. Att ta det som det kommer innebär i praktiken att överlåta en del av besluten åt någon annan. Det kan fungera för vissa men det kan också leda till stor besvikelse. Se därför till att ta det som “DET” kommer, dvs du behöver få koll på DET.

3.Nej, det går inte att bestämma exakt hur förlossningen ska bli men det går att påverka hur precis hela förlossningen ska bli.

4.Falska förhoppningar är det många som har idag. De beror ofta på okunskap om hur systemet är uppbyggt. 

Vi hoppas att du nu har fått med dig hur otroligt viktigt, ja vilken tillgång det är inför en förlossning att stanna upp, reflektera och samla på sig kunskap.

Föda utan rädsla och Aktiv förlossning i Västerås den 26 april 2020

Skrivet av Märta

Här kommer lite bilder från profylaxkursen vi höll i Västerås på Yogalistic studio i slutet av april! Det blev en väldigt lyckad dag. På grund av den situation vi har nu med Corona så har vi varit extra försiktiga och framförallt tänkt på att hålla ordentligt med avstånd mellan varandra. Yogalistic är en stor lokal och erbjuder just den möjligheten. Så inga handskakningar! Full närvaro men fysisk distans. Och vi erbjuder våra kursdeltagare en möjlighet att delta via zoom vid sjukdom.

Profylaxkurs Västerås och Uppsala

Våra deltagare fick öva på de fyra verktygen i Föda utan rädsla.

Knäpress, workshop Aktiv förlossning
Knäpress!
Föda utan rädsla med Märta och Eva
Hormoner som reglerar födandet
De hormoner som är med och antingen hjälper eller stjälper födandet

Nästa tillfälle med både Föda utan rädsla och workshopen Aktiv förlossning i Västerås blir den 14 juni! Det ser vi båda fram emot. Och om du undrar över något eller vill att vi svarar på någon av dina frågor så går det självklart bra att maila till oss, men du kan också gå in på vårt instagramkonto @profylaxkurser och ställa en fråga i ett direktmeddelande. På måndag den 11 maj klockan 10:00 kommer vi nämligen köra live på instagram där vi svarar på frågor!

Privat profylaxkurs istället för gruppkurs?

Föda utan rädsla av Susanna Heli

Skrivet av Märta

Du vet väl att du kan boka en privat profylaxkurs istället för en gruppkurs, om du inte känner för att gå Föda utan rädsla i grupp. Förra veckan höll jag just en sådan privat kurs hemma hos ett par i Uppsala. Skillnaden är att det blir lite mer personligt eftersom man verkligen får tillfälle att lära känna er som par, där ni kan berätta mer om just era specifika behov, vad ni funderar över och vad som kan göra er trygga inför förlossningen. Själva kursen är däremot densamma. Just det är något som jag också tycker är bra med konceptet Föda utan rädsla, att det är samma koncept över hela landet. Grunden är att alla som bokar en kurs i Föda utan rädsla ska få samma kurs. Alla som är instruktörer har blivit certifierade i metoden av Susanna Heli – författare till boken Föda utan rädsla.

Däremot blir ju kursen präglad av oss som håller den! Våra personligheter speglas och berikar samtalet och kursinnehållet på olika sätt. På samma sätt kan en privatkurs vara precis det som behövs för några som drar sig för att göra saker i grupp. Kanske upplevs det som tryggare och lite mer intimt att få vistas i den egna hemmiljön? De allra flesta är också hemma när förlossningen väl sätter igång. Så att öva på att ta värkar lutad över den egna soffan blir att komma så nära den verkligheten som det bara går.

Inspiration inför förlossningen

Tjusningen med att hålla profylaxkurser är att det uppstår något nytt för varje kurs. Jag som instruktör får en chans att tänka till och utvecklas lite för varje gång jag ger en kurs, även om konceptet är densamma. Något av det viktigaste vi kan ge er är inspiration inför förlossningen! Själv gick jag en profylaxkurs först inför att vårt andra barn kulle födas och jag minns att det gjorde mig så inspirerad! Plötsligt kom en lust, nyfikenhet och en glädje inför förlossningen till mig, något jag inte riktigt upplevt tidigare. Innan hade det mest känts som förlossningen var något som sjukvården skulle lösa åt mig. Men födandet är i de allra flesta fall inte något som sjukvården löser åt oss. Och det hjälper oss oftast inte att tänka att födandet är en medicinsk sak som ska lösas av ”experterna”. Tvärtom är det klokt att ta reda på mer om vad man göra för att själv ta kommandot inför förlossningen.

En privat profylaxkurs kostar lite mer än en gruppkurs men för några är det värt de extra pengarna. Om du är intresserad av en privatkurs kan du maila till någon av oss:

info@fodamedstod.se eller eva.grape.ersson@gmail.com

Workshop Aktiv förlossning

Profylaxkurs i Uppsala och Västerås
Aktiv förlossning
Aktiv förlossning!

Skrivet av Märta

Jag och Eva har skapat en praktisk förlossningsförberedande workshop: välkommen till Aktiv förlossning. Vi har nämligen saknat en kortare workshop med fokus på just praktiska övningar inför förlossningen – och en kurs som ni kan gå alldeles oberoende av vilken profylaxkurs ni väljer. Eller om ni väljer att inte gå någon profylaxkurs men ändå vill ha med er praktiska och konkreta saker som ni kan använda er av under förlossningen, då är denna workshop perfekt!

Vi ger er en kortare teoretisk bakgrund till varför du och din partner gör mycket klokt i att våga vara fysiska och aktiva under förlossningen. Det handlar inte om att man inte får vila under en förlossning – vilan är en otroligt viktig del av själva födseln och något som vi ska ta fasta på. Istället handlar det om att förstå vad som händer i kroppen under födandet och hur du kan jobba med det som händer istället för emot, eftersom det kommer underlätta födandet på alla sätt.

  • Vi lär ut hur man jobbar med tyngdkraften istället för emot under förlossningen
  • Vi lär ut hur man skapar mest plats för bebisen i bäckenet
  • Vi lär ut hur man genom rörelse kan underlätta barnets nedträngande
  • Vi visar olika förlossningsställningar
  • Vi visar hur stödpersonen genom massage och tryck kan smärtlindra och hjälpa födandet framåt

Ni får tillfälle att prova på allt så att det sätter sig i kroppen.

Profylaxkurs i Uppsala och Västerås
Praktisk förberedelse slår det mesta!

Workshopen är 2 timmar lång och kostar 695 kronor för två personer – ni som väljer att gå profylaxkursen Föda utan rädsla får paketpris och 200 kronors rabatt. Workshopen hålls i anslutning till våra kurser i Föda utan rädsla och ni får mest ut av workshopen Aktiv förlossning om ni först har gått vår profylaxkurs – men den går alldeles utmärkt att köpa separat.

Vår första workshop håller vi i Uppsala den 19 januari – välkommen med din bokning!

Profylaxkurser med Märta och Eva

Varför det kan vara en god ide´att gå en förlossningsförberedande profylaxkurs

Märta och Eva som ger profylaxkurser
Märta och Eva!

Text av Märta Cullhed Engblom

Kvinnor har förvisso fött barn i alla tider och man behöver faktiskt inte lära sig att föda barn genom att gå en förlossningsförberedande kurs. Kroppen kan och kroppen vet. Ja det stämmer. Det är därför lätt att börja tro att de som håller profylaxkurser försöker instruera och ”lära ut” alldeles uppenbara saker. Men där kan jag som barnmorska med 10 års erfarenhet av att arbeta med födslar faktiskt gå i god för att riktigt så enkelt är det inte. För våra kroppar är anpassade för helt andra omständigheter än de som vi lever under idag. När det kommer till födande så har vi tagit våra stenålderskroppar ur sitt sammanhang och skapat ett system som faktiskt inte alltid är så gynnsamt för kroppens process med att föda ut ett barn. Tvärtom är det idag hur lätt som helst att få ta del av negativa berättelser om födande. Hemska, traumatiska upplevelser som ingen önskar sig. Hur har det kunnat bli så?

Förbered dig genom att lyssna på de positiva berättelserna om födande istället

Mitt allra bästa råd till dig som snart ska föda barn och som vill förbereda dig inför födandet är att lyssna på de positiva förlossningsberättelserna. Lyssna även gärna på de som har både en negativ berättelse och en positiv – alltså där det sker en typ av transformation eller ändring av förutsättningar. Men var försiktig med de negativa berättelserna som bara är negativa och där allting är svart. Det handlar inte om att kvinnor med negativa upplevelser av födandet inte ska få berätta sina historier eller inte bli lyssnade på. Allas historier måste få berättas, och saker som berättas måste få betyda något för oss. Men du som snart ska föda barn gör rätt i att vara mycket försiktigt med vilka berättelser som du väljer att släppa in under huden. För min poäng är denna: de som har fått positiva upplevelser av födandet är inga superkvinnor med superskills eller ufon som råkat ha tur i förlossningslotteriet. De är helt vanliga kvinnor, precis som du, men som av någon anledning har hittat sina nycklar – eller helt enkelt fått andra förutsättningar än de med negativa upplevelser. Ofta har de känt sig trygga hela vägen genom graviditet och förlossning. För tryggheten är en stor nyckel.

Vad kan vara din nyckel till en trygg förlossning? Skaffa dig en karta och kompass

Det är mycket klokt att fundera över vad som kommer kunna få just dig att känna dig trygg i samband med din stundande förlossning. Och nej, det är inte alltid så lätt att veta när man aldrig har fött barn förut. Det är tvärtom väldigt lätt att man börjar försöka vilja kontrollera det som oftast inte går att kontrollera. Vilken smärtlindring man tror sig vilja ha, när förlossningen ska sätta igång och i vilken ordning saker ska ske…

För att skapa en positiv kontroll gäller det att förstå vad man kommer kunna kontrollera. Och det kan vi faktiskt hjälpa till med, vi som håller förlossningsförberedande kurser. Frågan alla gravida bör ställa sig är denna: Hur ger jag min kropp bäst förutsättningar att föda det här barnet i den kontext jag lever i här och nu?

Eftersom vi har så lång erfarenhet av att arbeta med födande så vet vi precis hur landet ligger. Vi vet var fallgroparna finns, vi vet var utsiktstornet ligger, vi vet hur man kan förirra sig i skogen: vi vet hur systemet är uppbyggt och framförallt – hur det ser ut just idag. Man kan säga att det vi erbjuder genom våra Föda utan rädsla- kurser är en karta och kompass inför förlossningen. I den har vi tagit med både den känslomässiga delen av födandet OCH den fysiska. För det går inte att navigera med bara en del av de två. Kropp och känslor hänger ihop mer än du någonsin kan ana under födandet. Kruxet är att just det är någonting som vi i vår kultur nästan totalt har förbisett. Här reduceras kvinnor som föder ofta till att handla om medicinsk statistik enbart. DET är ett fatalt misstag och nog en av anledningarna till att det finns en sådan mängd hemska förlossningsberättelser att ta del av. Vi vet att det inte behöver vara så. Att gå en kurs inför födandet är ingen garanti men det är ett sätt att skaffa sig lite användbara verktyg. Verktyg som KAN göra precis hela skillnaden.